Zjednoczenie Budowlano - Montażowe Przemysłu Węglowego w Katowicach

Aktualizacja opisu...


 

Odznaka "Zasłużony Pracownik ZBM PW"