Fabryka Sprzętu Ratunkowego i Lamp Górniczych „FASER” w Tarnowskich Górach

Utworzona w roku 1974. Produkuje sprzęt ochrony dróg oddechowych dla górnictwa i na potrzeby wojska oraz lampy górnicze.
W roku 2001 przekształciła się w FSR i LG „FASER” S.A.


 

Odznaka „Zasłużony Pracownik FSR i LG”

Ustanowiona w roku 1974. Nadawana w latach 1974 - 1996.

Miniatura Odznaki „Zasłużony Pracownik FSR i LG”

Legitymacja Odznaki „Zasłużony Pracownik FSR i LG”

 

Legitymacja Odznaki „Zasłużony Pracownik FSR i LG”

Odznaka „Zasłużony Pracownik FASER S.A.”

Ustanowiona w roku 1997. Nadawana w latach 1997 – 2007.

Legitymacja Odznaki „Zasłużony Pracownik FASER S.A.”
 

Legitymacja Odznaki „Zasłużony Pracownik FASER S.A.”

Srebrna Odznaka „Zasłużony Pracownik FASER S.A.”

Ustanowiona w roku 2008. Nadawana obecnie.

Legitymacja Odznaki „Zasłużony Pracownik FASER S.A.”
/okładka wspólna dla obu stopni/

 

Legitymacja Srebrnej Odznaki „Zasłużony Pracownik FASER S.A.”

Złota Odznaka „Zasłużony Pracownik FASER S.A.”

Ustanowiona w roku 2008. Nadawana obecnie.

Legitymacja Złotej Odznaki „Zasłużony Pracownik FASER S.A.”
 

Odznaka jubileuszowa za 25 lat pracy zawodowej w „FASER” S.A.

Ustanowiona 14 listopada 1997 roku. Nadawana obecnie.

Odznaka jubileuszowa za 35 lat pracy zawodowej w „FASER” S.A.

Ustanowiona 14 listopada 1997 roku. Nadawana obecnie.

Odznaka jubileuszowa za 45 lat pracy zawodowej w „FASER” S.A.

Ustanowiona 14 listopada 1997 roku. Nadawana obecnie.