Nowosądecka Fabryka Urządzeń Górniczych „NOWOMAG” w Nowym Sączu

Przedsiębiorstwo utworzone w marcu 1951 roku jako Nowosądeckie Zakłady przemysłu Terenowego.
Dnia 1 stycznia 1976 przekazana MGiE, wchodzi w struktury Zjednoczenia Przemysłu Maszyn Górniczych „POLMAG” i zmienia nazwę na Nowosądecka Fabryka Urządzeń Górniczych „NOWOMAG”.
Produkowała elementy obudów zmechanizowanych, spawane kadłuby dla elektrycznych silników górniczych oraz przenośniki dla robót przygotowawczych.
Od roku 1992 roku działa jako spółka akcyjna, a jej głównymi produktami są przenośniki zgrzebłowe ścianowe i podścianowe, przenośniki taśmowe, elementy tras przenośników, kruszarki urobku oraz korpusy silników elektrycznych.
Od roku 2003 działa w strukturach Grupy FAMUR SA.