Gliwicki Zakład Usług Górniczych Sp. z o.o. w Gliwicach

Utworzony w roku 1999, działa w strukturach Grupy Kapitałowej Kompanii Węglowej SA.
Prowadzi m.in. roboty górnicze w kopalniach węgla kamiennego.


 

Odznaka „ Zasłużony Dla Gliwickiego Zakładu Usług Górniczych”

Legitymacja Odznaki „ Zasłużony Dla Gliwickiego Zakładu Usług Górniczych”
/okładka/

Legitymacja Odznaki „ Zasłużony Dla Gliwickiego Zakładu Usług Górniczych”
/wnętrze/