Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa Oddział Kraków w Krakowie

Oddział utworzony w roku 1946.


 

Odznaka honorowa „Za Pracę
Społeczną i Zawodową Dla Górnictwa
Ziemi Krakowskiej”

Ustanowiona w roku 1970, nadawana od roku 1971.
Do roku 2014 nadano 52 odznaki. Nadawana obecnie.

Legitymacja Odznaki Honorowej „Za
Pracę Społeczną i Zawodową
Dla Górnictwa Ziemi Krakowskiej”

Legitymacja Odznaki Honorowej „Za
Pracę Społeczną i Zawodową
Dla Górnictwa Ziemi Krakowskiej”

 
 

Legitymacja Odznaki Honorowej „Za
Pracę Społeczną i Zawodową
Dla Górnictwa Ziemi Krakowskiej”