Przedsiębiorstwo Robót Górniczych w Gliwicach

Powstało w 1945 roku. Obecnie tradycje PRG Gliwice kontynuuje firma o nazwie PRG Gliwice Sp. z o.o.


 

Odznaka „ Zasłużony Pracownik
PRG Gliwice”

Legitymacja odznaki „Zasłużony
Pracownik PRG Gliwice”
/okładka/

Legitymacja odznaki „Zasłużony
Pracownik PRG Gliwice”
/wnętrze/

 

Odznaka „Zasłużony Pracownik PRG
Gliwice SA”
Ustanowiona w roku 1995

Odznaka pamiątkowa z okazji 40
lecia istnienia PRG Gliwice.

Wyemitowana w roku 1985.