Bytomskie Zakłady Naprawcze Przemysłu Węglowego w Bytomiu

Utworzone 1 stycznia 1959 roku poprzez połączenie dwu zakładów naprawczych w Rudzie Śląskiej i Bytomiu.
W latach 80-tych zmieniły nazwę na Bytomsko – Rudzkie Zakłady Naprawcze PW.
Zadaniem przedsiębiorstwa było wykonywanie remontów i napraw urządzeń hydraulicznych i elektrycznych dla potrzeb Bytomskiego Zjednoczenia PW. Zlikwidowane.


 

Odznaka „Zasłużony Pracownik
BZN PW”

Ustanowiona prawdopodobnie
w roku 1977.

Legitymacja Odznaki „Zasłużony
Pracownik BZN PW”
Odznaka „Zasłużony
Pracownik BRZN PW”