Zakłady Górnicze „Trzebionka” w Trzebini

Rozpoczęcie budowy kopalni – rok 1954.
Oddana do eksploatacji w październiku 1962 roku, do 1976 roku działa pod nazwą ZG „Chrzanów”.
W roku 1976 zmienia nazwę na ZG „Trzebionka”.
Od 30 czerwca 1992 roku działały jako spółka akcyjna. W roku 1998 postawione w stan likwidacji.
Zlikwidowane ostatecznie w roku 2009.


 

Odznaka „Zasłużony Zakłady Górnicze Trzebionka”