Zakład Robót Górniczych „GÓRREM” z siedzibą w Rudzie Śląskiej

Istnieje od roku 1991, jest specjalistycznym wykonawcą pełnego zakresu remontów szybów i obiektów towarzyszących.


 

Odznaka „Zasłużony Dla OBR BW”