Główny Instytut Górnictwa w Katowicach

Utworzony 16 Kwietnia 1945 roku pod nazwą Instytut Naukowo – Badawczy Przemysłu Węglowego.
1 stycznia 1948 roku włączony w skład Głównego Instytutu Paliw Naturalnych pod nazwą Instytut Węglowy.
W roku 1950, po rozwiązaniu GIPN, staje się samodzielną jednostką badawczą pod nazwą Główny Instytut Górnictwa.


 

Odznaka „Zasłużony Pracownik GIG”
/wykonanie w emalii/

Nadawana prawdopodobnie
do roku 1995.

Odznaka „Zasłużony pracownik GIG”
/wykonanie w lakierze/

Nadawana prawdopodobnie
od roku 1996.