Bytomskie Zakłady Urządzeń Technicznych w Bytomiu

Początki zakładu sięgają założonych w 1895 roku niewielkiej kuźni i warsztatu ślusarskiego.
W roku 1945 zakład wznowił produkcję pod nazwą Bytomskie Zakłady Budowy Maszyn. W latach 1949 – 2008 zakład funkcjonował pod nazwą Bytomskie Zakłady Urządzeń Technicznych.
W roku 1981 zakład został włączony w struktury Zjednoczenia Przemysłu Maszyn Górniczych POLMAG.
Produkowały m.in. przekładnie dla potrzeb górnictwa. Zlikwidowane w roku 2008.


 

Srebrna odznaka „Zasłużony
Dla Rozwoju Bytomskich Zakładów
Urządzeń Technicznych”
Ustanowiona prawdopodobnie w roku 1974.

Legitymacja odznaki „Zasłużony
Dla Rozwoju Bytomskich Zakładów
Urządzeń Technicznych”

Legitymacja srebrnej odznaki „Zasłużony
Dla Rozwoju Bytomskich Zakładów
Urządzeń Technicznych”
 

Złota odznaka „Zasłużony
Dla Rozwoju Bytomskich Zakładów
Urządzeń Technicznych”
Ustanowiona prawdopodobnie w roku 1974.

Legitymacja złotej odznaki
„Zasłużony Dla Rozwoju Bytomskich
Zakładów Urządzeń Technicznych”