POL-MIEDŹ TRANS Sp. z o.o. w Lubinie

Powstanie Pol-Miedź Trans związane jest z odkryciem złóż miedzi na terenie Dolnego śląska.
Dla budującego się od lat 60-tych Kombinatu Górniczo-Hutniczego Miedzi w Lubinie niezbędna była własna baza transportowa. Historia firmy sięga 1968 roku, kiedy na bazie transportu samochodowego Kombinatu oraz transportu samochodowego i kolejowego Samodzielnego Oddziału Wykonawstwa i Inwestycji przy KGHM decyzją Dyrektora Naczelnego Kombinatu Tadeusza Zastawnika powołano Zakład Transportu.
W roku 1991 Kombinat przekształcił się w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa przyjmując nazwę KGHM Polska Miedź S.A., której oddziałem został Zakład Transportu.
W 1998 roku Zakład Transportu został wydzielony jako Pol-Miedź Trans Sp. z o.o. należąca do Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź SA.


  Odznaka „Zasłużony Dla
Zakładu Transportu KGHM”

Odznaka „Za Zasługi
Dla Zakładu transportu KGHM”

Odznaka „Zasłużony
Dla POL – MIEDŹ TRANS”
  Odznaka „Za Zasługi
Dla POL – MIEDŹ TRANS”
Legitymacja odznaki
„Za Zasługi Dla
POL – MIEDŹ TRANS”

Legitymacja odznaki
„Za Zasługi Dla
POL – MIEDŹ TRANS”