Rudpol - OPA Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej

Przedsiębiorstwo rozpoczęło działalność 1 września 1995 roku, jednak tradycje Ośrodka Pomiarów i Automatyki sięgają roku 1966.
Zalążkiem powstania Ośrodka zajmującego się badaniem urządzeń elektroenergetycznych było powołanie Oddziału Pomiarów Elektrycznych i Automatyki przy KWK "Siemianowice". Po czterech latach oddział ten przekształcono i rozdzielono na Oddział Pomiarów elektrycznych w kopalni "Siemianowice" i Ośrodek Automatyki przy kopalni "Michał". W 1975 r oba te działy połączono i utworzono Ośrodek Pomiarów i Automatyki - OPA.
W roku 1993 roku, wyniku procesów restrukturyzacyjnych w Rudzkiej Spółce Węglowej S.A., ośrodek został włączony w struktury spółki "Kopalnie Rudzkie" S.A. by świadczyć usługi dla kopalń byłej Rudzkiej Spółki Węglowej S.A.
Zakończeniem procesu restrukturyzacji było utworzenie we wrześniu 1995 roku samodzielnego podmiotu gospodarczego pod nazwą: "Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo - Handlowe Rudpol - OPA".


 

Odznaka Honorowa
„Rudpol – OPA”