Przedsiębiorstwo Górnictwo Nafty i Gazu w Sanoku

Początek przedsiębiorstwa datowany jest na rok 1866, kiedy to utworzono pierwsze kopalnie ropy w okolicach Sanoka.
W roku 1953 utworzone zostaje Przedsiębiorstwo Wiertnicze Sanok, które 1 stycznia 1965 roku przejmuje wszystkie kopalnie gazu w Polsce.
11 listopada 1966 roku utworzone zostaje Przedsiębiorstwa Kopalnictwa Gazu Ziemnego.
1 stycznia 1976 roku następuje połączenie z Przedsiębiorstwem Kopalnictwa Naftowego Krosno  i utworzenie Przedsiębiorstwa Górnictwa Nafty i Gazu z siedzibą w Sanoku.
Od 1 sierpnia 1982 przedsiębiorstwo działa w strukturach PGNiG.


 

Odznaka „Zasłużony
Dla Górnictwa
Nafty i Gazu Sanok”

Ustanowiona w roku 1982,
Nadawana od roku 1982 do dnia dzisiejszego.

Legitymacja Odznaki
„Zasłużony Dla Górnictwa
Nafty i Gazu Sanok”

Odznaka jubileuszowa
na 15-lecie ZZ KADRA przy
PGNiG o/Sanok