Przedsiębiorstwo Robót Antykorozyjnych i Budowlanych Przemysłu Węglowego „Prabud” w Świętochłowicach

Utworzone 1 stycznia 1966 roku.
Należało do Zjednoczenia Budowlano-Montażowego Przemysłu Węglowego. Wykonywało prace związane z budową, modernizacją oraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym zakładów górniczych. Zlikwidowane.


 

Odznaka "Zasłużony Pracownik PRA PW"