Instytut Technik Innowacyjnych EMAG w Katowicach

Centrum Naukowo – Produkcyjne Elektrotechniki i Automatyki Górniczej EMAG utworzone zostało 1 stycznia 1976 roku, z połączenia pionów automatyki Głównego Instytutu Górnictwa i Głównego Biura Studiów i Projektów Przeróbki Mechanicznej Węgla „Separator”.
W tym samym czasie powołano do życia Ośrodek Badawczo Rozwojowy Systemów Mechanizacji Elektrotechniki i Automatyki Górniczej SMEAG będący zapleczem naukowo – badawczym EMAG-u.
Zarządzeniem Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 22 lutego 1982 roku połączono obie jednostki pod nazwą EMAG.
Od 9 września 2009 roku działa pod obecną nazwą.


 

Brązowa Odznaka „Zasłużony
Pracownik EMAG”
/wypukła/

Srebrna Odznaka „Zasłużony
Pracownik EMAG”
/wypukła/

Złota Odznaka „Zasłużony
Pracownik EMAG”
/wypukła/

 

Brązowa Odznaka „Zasłużony
Pracownik EMAG” 

Srebrna Odznaka „Zasłużony
Pracownik EMAG”

Złota Odznaka „Zasłużony
Pracownik EMAG”
 

Brązowa Odznaka „Zasłużony
Dla EMAG” 

Ustanowiona w roku 2010.
Nadawana aktualnie.

Dyplom brązowej Odznaki
„Zasłużony Dla EMAG”

Srebrna Odznaka
„Zasłużony Dla EMAG” 

Ustanowiona w roku 2010. Nadawana aktualnie.

 

Dyplom srebrnej Odznaki „Zasłużony
Dla EMAG”

Złota Odznaka „Zasłużony
Dla EMAG” 

Ustanowiona w roku 2010.
Nadawana aktualnie.

Dyplom złotej Odznaki „Zasłużony
Dla EMAG”