Zakłady Wzbogacania Rud KGHM Polska Miedź SA w Polkowicach

Początki przedsiębiorstwa sięgają 1968 roku, wtedy został uruchomiony pierwszy zakład kopalni Lubin.
Rok później ruszył zakład przeróbczy na terenie kopalni Polkowice, a w 1974 roku otwarto najmłodszy i zarazem największy zakład wzbogacania przy kopalni Rudna.
Połączenie zakładów wzbogacania rud w jedną jednostkę nastąpiło w roku 1998.
Od tego czasu działają jako oddział KGHM Polska Miedź S.A. pod nazwą Zakłady Wzbogacania Rud z siedzibą w Polkowicach.


 

Odznaka „Zasłużony Dla
Zakładów Wzbogacania Rud”
Ustanowiona w roku 2010.
Nadawana obecnie.

Legitymacja odznaki „Zasłużony
Dla Zakładów Wzbogacania Rud”

Legitymacja odznaki „Zasłużony
Dla Zakładów Wzbogacania Rud”

 

Legitymacja odznaki „Zasłużony
Dla Zakładów Wzbogacania Rud”

Awers odznaki jubileuszowej
na 20-lecie ZWR 1998-2008.
Ustanowiona w roku 2008.

Rewers odznaki jubileuszowej
na 20-lecie ZWR 1998-2008.
Ustanowiona w roku 2008.