Kopalnie Surowców Skalnych Złotoryja S.A. w Złotoryi

Przedsiębiorstwo działa od roku 1975.
Zajmuje się eksploatacją i przeróbką bazaltu na bazie złoża „Jawor-Męcinka”.
Od roku 2002 prowadzi działalność jako spółka akcyjna.


 

Brązowa Odznaka „Zasłużony
Pracownik Kopalni Surowców
Skalnych S.A. w Złotoryi”

Legitymacja Odznaki „Zasłużony
Pracownik Kopalni Surowców
Skalnych S.A. w Złotoryi”

/okładka wspólna dla
wszystkich stopni odznaki/

Legitymacja Brązowej Odznaki
„Zasłużony Pracownik Kopalni Surowców
Skalnych S.A. w Złotoryi”

 

Srebrna Odznaka „Zasłużony
Pracownik Kopalni Surowców
Skalnych S.A. w Złotoryi”

Legitymacja Srebrnej Odznaki
„Zasłużony Pracownik Kopalni
Surowców Skalnych S.A. w Złotoryi”

Złota Odznaka „Zasłużony
Pracownik Kopalni Surowców
Skalnych S.A. w Złotoryi”
  Legitymacja Złotej Odznaki
„Zasłużony Pracownik Kopalni
Surowców Skalnych S.A. w Złotoryi”