szombierki

     
 

Kopalnia "Szombierki" w Bytomiu

Powstała w roku 1870 pod nazwą "Hohenzollern".
W roku 1945 zmienia nazwę na "Szombierki". 1 stycznia 1970 roku połączona z kopalnią "Karol" w Rudzie Śląskiej.
1 września 1993 roku połączona z kopalnią "Centrum" pod nazwą "Centrum - Szombierki".
Postawiona w stan likwidacji 1 stycznia 1996, 1 marca tego roku kończy eksploatację. Zakończenie likwidacji 31 grudnia 1998 roku.


  Odznaka "Zasłużony Pracownik
Kopalni Szombierki"
/wykonanie w emalii/
Odznaka "Zasłużony Pracownik
Kopalni Szombierki"
/wykonanie w lakierze/
Odznaka "Zasłużony Pracownik
Kopalni Szombierki"
/wykonanie w lakierze - odmiana/
  Odznaka "Zasłużony działacz NSZZ Pracowników
KWK Szombierki"
Odznaka "Zasłużony działacz NSZZ
pracowników KWK Szombierki"
/odmiana kolorystyczna/
Odznaka "Honorowy Dawca Krwi Zakładowe
Koło PCK i HDK KWK Szombierki"