Przedsiębiorstwo Robót Górniczych Mysłowice

Przedsiębiorstwo powstało w drugiej połowie lat 40-tych.
Kontynuatorem tradycji PRG Mysłowice jest obecnie firma PRG „Mysłowice” SA, działająca w strukturach Konsorcjum Przedsiębiorstw Robót Górniczych i Budowy Szybów SA.


 

Odznaka „ Zasłużony Pracownik PRG Mysłowice”