Kopalnia "Sośnica - Makoszowy" w Zabrzu

Utworzona 1 lipca 2005 roku przez połączenie kopalni "Makoszowy" w Zabrzu i kopalni "Sośnica" w Gliwicach.
Działa w strukturach Kompanii Węglowej SA.


 
Odznaka "Zasłużony Pracownik
KWK Sośnica - Makoszowy"
Ustanowiona 28 sierpnia 2006 roku.
W tej wersji nadawana w roku 2006.
Odznaka "Zasłużony Pracownik
KWK Sośnica - Makoszowy"
Ustanowiona 28 sierpnia 2006 roku.
Nadawana od roku 2007 do chwili obecnej.
Odznaka „Zasłużony Pracownik KWK Sośnica – Makoszowy” / odmienne wykonanie /
 
Legitymacja Odznaki "Zasłużony Pracownik
Kopalni Sośnica - Makoszowy"
/okładka/
Wzór legitymacji ustanowiony
28 sierpnia 2006 roku.
Legitymacja Odznaki "Zasłużony
Pracownik Kopalni Sośnica - Makoszowy"
/wnętrze/
Wzór legitymacji ustanowiony 28 sierpnia 2006 roku
Odznaka "Zasłużony Ratownik
KWK Sośnica - Makoszowy"
Ustanowiona w roku 2008.
Odznaki na metalowej baretce
nadawana były w roku 2008.
 
 
Odznaka "Zasłużony Ratownik
KWK Sośnica - Makoszowy"
Ustanowiona w roku 2008. Zmiana baretki na materiałową.
W tej wersji nadawana od roku 2009.
Legitymacja Odznaki "Zasłużony ratownik
KWK Sośnica - Makoszowy" / okładka /
Legitymacja Odznaki "Zasłużony Ratownik
KWK Sośnica - Makoszowy" / wnętrze /
 
 
Odznaka "Zasłużony Dla NSZZ
Solidarność KWK Sośnica - Makoszowy"
Ustanowiona w roku 2010. Nadawana obecnie.
Legitymacja Odznaki "Zasłużony Dla NSZZ
Solidarność KWK Sośnica - Makoszowy"
Odznaka jubileuszowa na XV - lecie Związku
Zawodowego Ratowników KWK "Sośnica - Makoszowy"
Ustanowiona w roku 2011.