Kopalnia "Julian" w Piekarach Śląskich

Przekazana do eksploatacji 4 grudnia 1954 roku.
Obecnie działa w strukturach Węglokoksu Kraj jako Ruch „Piekary” KWK „Bobrek-Piekary”.


  Odznaka „Zasłużony Pracownik
Kopalni Julian”
Ustanowiona w roku 1968.
Nadawana prawdopodobnie do roku 1979.
Legitymacja odznaki „Zasłużony
Pracownik Kopalni Julian”
Odznaka „Zasłużony Pracownik
Kopalni Julian”
Ustanowiona prawdopodobnie
w latach 80-tych.
  Legitymacja odznaki „Zasłużony
Pracownik Kopalni Julian”
Odznaka „Zasłużony Dla Klubu
HDK KWK Julian Piekary Śląskie”
Odznaka „Zasłużony we
współzawodnictwie pracy KWK Julian”
  Odznaka „Współzawodnictwo
Pracy KWK Julian”
Odznaka jubileuszowa „30 lat
Koło Zakładowe SITG Kopalni Julian”
Ustanowiona w roku 1985.