Kopalnia "Centrum - Szombierki" w Bytomiu

Powstała we wrześniu 1993 roku w wyniku połączenia kopalń "Centrum" i "Szombierki".
W lipcu 1999 roku postawiona w stan likwidacji i częściowo przekształcona w Zakład Górniczy "Centrum".


 
Odznaka "Zasłużony Pracownik Kopalni
Węgla kamiennego Centrum - Szombierki"

Ustanowiona w roku 1994. Nadawana w Latach 1994 - 1998.
Odznaka "Zasłużony Pracownik Kopalni
Węgla kamiennego Centrum - Szombierki"

Ustanowiona w roku 1994. Nadawana w Latach 1994 - 1998.

Dyplom nadania odznaki
„Zasłużony Pracownik Kopalni
Centrum-Szombierki”

 
  Odznaka Honorowa Komisji Zakładowej
NSZZ "Solidarność"
KWK "Centrum - Szombierki".
Odznaka Honorowa "Za Rozwój PCK HDK
KWK Centrum - Szombierki"
/awers/
Odznaka Honorowa "Za Rozwój PCK HDK
KWK Centrum - Szombierki"
/rewers/
 
  Legitymacja odznaki
„Za Rozwój PCK HDK KWK Centrum-Szombierki”
Odznaka jubileuszowa na XX-lecie NSZZ "Solidarność"

Dyplom Honorowy za 25-letnią
pracę w górnictwie KWK „Centrum-Szombierki”