Zakłady Górnicze „Lubin” w Lubinie

Utworzone 28 grudnia 1959 roku, 1 stycznia roku 1960 rozpoczęto budowę zakładu. głębieniem szybów.
W marcu 1968 roku, po dotarciu do pierwszych miedzionośnych pokładów, rozpoczynają eksploatację rud miedzi.
Działają w strukturach KGHM Polska Miedź S.A.


 

Odznaka „Zasłużony Dla Zakładów
Górniczych Lubin KGHM”
/wersja starsza/

Miniatura Odznaki „Zasłużony Dla
Zakładów Górniczych Lubin KGHM”
/wersja starsza/
Legitymacja odznaki „Zasłużony Dla
Zakładów Górniczych Lubin”
 

Odznaka „Zasłużony Dla Zakładów Górniczych
Lubin KGHM Polska Miedź S.A.”

Odznaka "Zasłużony Dla Klubu
HDK PCK Serce Górnika O/ZG Lubin"
Legitymacja Odznaki "Zasłużony Dla
Klubu HDK PCK Serce Górnika O/ZG Lubin"