Bytomska Spółka Restrukturyzacji Kopalń Sp. z o.o. w Bytomiu

Utworzona 25 sierpnia 2000 roku, z połączenia dziesięciu nie prowadzących eksploatacji, likwidowanych kopalń węgla kamiennego. Zadaniem spółki było likwidowanie kopalń i zagospodarowanie mienia likwidowanych zakładów.
W zakres działania spółki wchodziło także  tworzenie nowych miejsc pracy dla pracowników likwidowanych kopalń.
1 kwietnia 2009 roku została połączona ze Spółką Restrukturyzacji Kopalń SA.


 

Odznaka Honorowa „Zasłużony Dla
Bytomskiej Spółki Restrukturyzacji
Kopalń Sp. z o.o.”

Ustanowiona i nadawana w roku 2009.

Honorowa odznaka „Zasłużony dla
BSRK Sp. z o.o.”
/ próba technologiczna /