Kopalnia "Sośnica" w Gliwicach

Budowana w latach 1913 - 1917.
Oddana do eksploatacji w roku 1917 pod nazwą "Oehringen".
W 1945 roku zmienia nazwę na "Sośnica".
1 lipca 2005 roku połączona z kopalnią "Makoszowy" pod nazwą "Sośnica - Makoszowy".


 
Odznaka "Zasłużonemu Pracownikowi
Kopalni Sośnica XXV lat PRL"
Ustanowiona i nadawana w roku 1969.
Odznaka "Zasłużony Dla Kopalni Sośnica"

Odznaka "Zasłużony Pracownik
Kopalni Sośnica"

Ustanowiona w roku 1987, nadawana w latach 1987 – 2004.

  Legitymacja Odznaki "Zasłużony Pracownik
Kopalni Sośnica"  - rok 1989
/okładka/
Legitymacja Odznaki "Zasłużony
Pracownik Kopalni Sośnica"  - rok 1989
/wnętrze/
Odznaka "Zasłużony Działacz Związku
Zawodowego Kop. Sośnica"
 
  Odznaka "Aktywista ZSMP KWK Sośnica"