Rybnicka Spółka Węglowa SA w Rybniku

Utworzona 1 kwietnia 1993 roku, 1 kwietnia 2003 roku włączona w skład Kompanii Węglowej SA. Zlikwidowana 22 lutego 2005 roku. Do RSW należały:

KWK „1 Maja”

KWK „Rydułtowy-Anna”

KWK „Marcel”

KWK „Chwałowice”

KWK „Jankowice”
 

Odznaka „Zasłużony
Dla Rybnickiej Spółki
Węglowej SA”

Legitymacji Odznaki
„Zasłużony Dla Rybnickiej
Spółki Węglowej SA”