Odznaka „Zasłużony Dla Górnictwa PRL”

Ustanowiona 22 czerwca 1984 roku. Honorowano nią osoby związane z górnictwem w uznaniu ich długoletniej i aktywnej pracy zawodowej oraz zasług dla rozwoju górnictwa.

Odznaka posiada dwie odmiany. Pierwsza z nich posiada baretkę bez liści laurowych, jest to odmiana starsza. Druga zaś, młodsza, nosi na baretce liście lauru. Nie jest znana data zmiany wzoru odznaki. Odznaka nadawana była do roku 1989.
 

Brązowa Odznaka „Zasłużony Dla Górnictwa PRL” – wersja I

Legitymacja brązowej Odznaki „Zasłużony Dla Górnictwa PRL”

Srebrna Odznaka „Zasłużony Dla Górnictwa PRL” – wersja I

 
 
 

Legitymacja srebrnej Odznaki „Zasłużony Dla Górnictwa PRL”

Złota Odznaka „Zasłużony Dla Górnictwa PRL” – wersja I

Legitymacja Złotej Odznaki „Zasłużony Dla Górnictwa PRL”  
 
 

Brązowa Odznaka „Zasłużony Dla Górnictwa PRL” – wersja II

Legitymacja brązowej Odznaki „Zasłużony Dla Górnictwa PRL” – okładka rok 1988

Legitymacja brązowej Odznaki „Zasłużony Dla Górnictwa PRL”  
 
 

Srebrna Odznaka „Zasłużony Dla Górnictwa PRL” – wersja II

Legitymacja srebrnej Odznaki „Zasłużony Dla Górnictwa PRL”

Złota Odznaka „Zasłużony Dla Górnictwa PRL” – wersja II  
 
 

Legitymacja Złotej Odznaki „Zasłużony Dla Górnictwa PRL”

Złota Odznaka „Zasłużony Dla Górnictwa PRL” – wersja II

Wersja sztandarowa – nadanie dla KWK „Makoszowy”.

Okładka dyplomu nadania złotej Odznaki „Zasłużony Dla Górnictwa PRL”  
 

Dyplom nadania złotej Odznaki „Zasłużony Dla Górnictwa PRL”

Dyplom nadania złotej Odznaki „Zasłużony Dla Górnictwa PRL”