Fabryka Maszyn Górniczych „Niwka” w Sosnowcu

Za oficjalny datę  powstania zakładu przyjmuje się rok 1833.
Do roku 1945 firma znajdowała się w rękach prywatnych.
W latach 1945 – 1951 działa pod nazwą „Centralne Warsztaty Mechaniczne” w Niwce, następnie do roku 1980 jako Wytwórnia Maszyn Górniczych „Niwka”.
Od roku 1947 fabryka produkuje wyłącznie maszyny i urządzenia górnicze. W roku 1980 po raz kolejny zmienia nazwę na Fabryka Maszyn Górniczych „Niwka”.
Od 1 kwietnia 1994 działa jako FMG „Niwka” S.A. Produkuje przenośniki, ładowarki i kołowroty dla górnictwa.
 

Odznaka „Zasłużony Pracownik WMG Niwka”
/wykonanie w emalii/

Odznaka „Zasłużony Pracownik WMG Niwka”
/wykonanie w lakierze/

Odznaka „Zasłużony Pracownik WMG Niwka”
/ wykonanie w lakierze – odmienna kolorystyka/
 

Odznaka "Zasłużony pracownik FMG Niwka"

Nadawana prawdopodobnie w latach 1980-1993.