PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA w Bełchatowie

Jeden z koncernów wchodzących w skład największej grupy energetycznej w kraju – Polskiej Grupy Energetycznej.
Utworzony 1 września 2010 roku przez konsolidację 13 spółek Grupy Kapitałowej PGE z obszaru Energetyka Konwencjonalna. Przedmiotem działalności spółki jest wydobywanie węgla brunatnego oraz wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła.
W skład koncernu wchodzą:  kopalnie węgla brunatnego, elektrownie konwencjonalne oraz elektrociepłownie.


 

Odznaka „Zasłużony
dla PGE Górnictwo i Energetyka
Konwencjonalna S.A.”

Ustanowiona 7 czerwca 2013 roku.
Nadawana obecnie.

Legitymacja Odznaki „Zasłużony
dla PGE Górnictwo i Energetyka
Konwencjonalna S.A.”

Legitymacja Odznaki „Zasłużony
dla PGE Górnictwo i Energetyka
Konwencjonalna S.A.”

 
 
 

Dyplom nadania Odznaki
„Zasłużony dla PGE Górnictwo
i Energetyka Konwencjonalna S.A.”

Odznaka Honorowa
„Zasłużony dla PGE Górnictwo
i Energetyka Konwencjonalna S.A.”

Ustanowiona 7 czerwca 2013 roku. Nadawana obecnie.

Legitymacja Odznaki Honorowej
„Zasłużony dla PGE Górnictwo
i Energetyka Konwencjonalna S.A.”

 
 

Legitymacja Odznaki Honorowej
„Zasłużony dla PGE Górnictwo
i Energetyka Konwencjonalna S.A.”

Dyplom nadania Odznaki
Honorowej „Zasłużony dla
PGE Górnictwo
i Energetyka Konwencjonalna S.A.”