Odznaka „Zasłużony dla Przemysłu Naftowego i Gazowniczego”

Ustanowiona rozporządzeniem nr 1512 Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2011 roku.
Odznaka jest zaszczytnym honorowym wyróżnieniem i może być nadawana pracownikom przemysłu naftowego i gazowniczego, członkom organizacji zawodowych i społecznych oraz innym osobom fizycznym, w tym cudzoziemcom, oraz organizacjom lub instytucjom mającym siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą, w uznaniu ich zasług dla rozwoju przemysłu naftowego i gazowniczego, zwłaszcza w zakresie prowadzonych prac badawczych oraz we wdrażaniu najnowszych osiągnięć techniki.
Odznakę nadaje Minister właściwy do spraw gospodarki.
 

Awers Odznaki „Zasłużony dla Przemysłu Naftowego i Gazowniczego”

Rewers Odznaki „Zasłużony dla Przemysłu Naftowego i Gazowniczego”

Dyplom nadania Odznaki „Zasłużony dla Przemysłu Naftowego i Gazowniczego”