Kopalnia "Mysłowice - Wesoła" w Mysłowicach

Utworzona 1 stycznia 2007 roku przez połączenie mysłowickich kopalń "Mysłowice" i "Wesoła".
Działa w strukturach Katowickiego Holdingu Węglowego SA.


 
Odznaka "Zasłużony Dla KHW SA KWK Mysłowice - Wesoła"
Ustanowiona w roku 2007, nadawana obecnie.

 

Odznaka "Zasłużony Dla ZZG w Polsce KWK Mysłowice - Wesoła"
Ustanowiona w roku 2007, nadawana obecnie.

 

Odznaka Honorowa 40 - lecia Klubu HDK PCK "Basia" KWK "Mysłowice - Wesoła"
Ustanowiona i wręczana w kwietniu 2010 roku..