Poszukiwania Nafty i Gazu JASŁO SA w Jaśle

Począwszy od 1950 roku istniała w Jaśle komórka organizacyjna Poszukiwań Naftowych.
Na podstawie zarządzenia ministra górnictwa z dnia 12 października 1952 roku przeniesiono Przedsiębiorstwo Państwowe Wiercenia Poszukiwawcze z Krakowa do Jasła, zmieniając z dniem 1 stycznia 1953 roku jego nazwę na Przedsiębiorstwo Geologiczne Przemysłu Naftowego w Jaśle.
Pod koniec 1958 roku w wyniku nowej reorganizacji, w miejsce zlikwidowanego Centralnego Urzędu Naftowego powstało w Warszawie Zjednoczenie Przemysłu Naftowego, a w Jaśle  1 stycznia 1959 roku powstał Zakład Geologiczno-Wiertniczy podlegający Przedsiębiorstwu Poszukiwań Naftowych w Krakowie. 28 grudnia 1961 roku zostały utworzone trzy oddzielne Przedsiębiorstwa Poszukiwań Naftowych z siedziba w Jaśle, Krakowie i Pile.
1 stycznia 1962 roku przekształceniu ulega  Zakład Geologiczno - Wiertniczy w samodzielne Przedsiębiorstwo Poszukiwań Naftowych w Jaśle, podlegając bezpośrednio Zjednoczeniu Przemysłu Naftowego.
1 stycznia 1967 roku Przedsiębiorstwo Poszukiwań Nafty i Gazu w Jaśle zostało połączone z Zakładem Poszukiwań Nafty i Gazu w Krakowie, zaś 1 stycznia 1981 roku nastąpiło rozdzielenie tych zakładów.
Od 31 października 1996 roku przedsiębiorstwo działa w strukturach  PGNiG S.A. pod nazwą „Poszukiwania Nafty i Gazu w Jaśle”.