Kopalnia "Makoszowy " w Zabrzu

Budowana od roku 1900, oddana do eksploatacji w roku 1906 pod nazwą "Delbrück".
W roku 1945 zmienia nazwę na "Makoszowy".
1 lipca 2005 roku połączona z kopalnią "Sośnica" pod nazwą "Sośnica - Makoszowy".
Działa w strukturach Kompanii Węglowej SA.


  Odznaka "Zasłużony Pracownik Kopalni Makoszowy XXV Lat PRL"
Ustanowiona i nadawana w roku 1969.
Odznaka "Zasłużonemu Pracownikowi
Kopalni Makoszowy"
Ustanowiona 14 lipca 1972 roku.
Nadawana od roku 1973 do roku 1981.
Odznaka "Zasłużony Pracownik
KWK Makoszowy"
Ustanowiona w roku 1984
nadawana do roku 2003.
 
  Odznaka "Zasłużony Pracownik
KWK Makoszowy"
Ustanowiona w roku 1984
nadawana do roku 2003.
Legitymacja Odznaki "Zasłużony
Pracownik KWK Makoszowy"
Wzór z roku 1984.
Odznaka "Zasłużony Pracownik
KWK Makoszowy"
Ustanowiona w roku 2004.
Nadawana do roku 2005.
 
  Legitymacja Odznaki "Zasłużony
Pracownik KWK Makoszowy"
/okładka/
Wzór z roku 2004.
Legitymacja Odznaki "Zasłużony
Pracownik KWK Makoszowy"
/wnętrze/
Wzór z roku 2004.
Odznaka "Zasłużony Dla Związku
Zawodowego Górników KWK Makoszowy"
 
  Legitymacja Odznaki "Zasłużony Dla Związku
Zawodowego Górników KWK Makoszowy"
/okładka/
Legitymacja Odznaki "Zasłużony Dla Związku
Zawodowego Górników KWK Makoszowy"
/wnętrze/
Odznaka "Zasłużony NSZZ
Solidarność KWK Makoszowy"
Ustanowiona w roku 2000.
Nadawana w latach 2000 - 2009.
Nadano około 90 odznak.
 
  Legitymacja Odznaki "Zasłużony NSZZ
Solidarność KWK Makoszowy"
/okładka/
Legitymacja Odznaki "Zasłużony NSZZ
Solidarność KWK Makoszowy"
/wnętrze/
Odznaka "Przodownik Pracy KWK Makoszowy"
 
  Legitymacja Odznaki "Przodownik Pracy
KWK Makoszowy"
/okładka/
Legitymacja Odznaki "Przodownik Pracy
KWK Makoszowy"
/wnętrze/
Odznaka "Zasłużony Przodownik Pracy
KWK Makoszowy"
 
  Legitymacja Odznaki "Zasłużony Przodownik
Pracy KWK Makoszowy"
/okładka/
Legitymacja Odznaki "Zasłużony Przodownik
Pracy KWK Makoszowy"
/wnętrze/
Odznaka "Przodująca Brygada KWK Makoszowy"
 
  Legitymacja Odznaki "Przodująca
Brygada KWK Makoszowy"
/okładka/
Legitymacja Odznaki "Przodująca
Brygada KWK Makoszowy"
/wnętrze/
Odznaka "Zakładowe Współzawodnictwo
Pracy KWK Makoszowy"
/brązowa/
 
  Legitymacja brązowej Odznaki "Zakładowe
Współzawodnictwo Pracy
KWK Makoszowy"
/okładka/
Legitymacja brązowej Odznaki "Zakładowe
Współzawodnictwo Pracy
KWK Makoszowy"
/wnętrze/
Odznaka "Zakładowe Współzawodnictwo
Pracy KWK Makoszowy"
/srebrna/
 
  Legitymacja srebrnej Odznaki "Zakładowe
Współzawodnictwo Pracy
KWK Makoszowy"
/okładka/
Legitymacja srebrnej Odznaki "Zakładowe
Współzawodnictwo Pracy
KWK Makoszowy"
/wnętrze/
Odznaka "Zakładowe Współzawodnictwo
Pracy KWK Makoszowy"
/złota/
 
  Legitymacja złotej Odznaki "Zakładowe
Współzawodnictwo Pracy
KWK Makoszowy"
/okładka/
Legitymacja złotej Odznaki "Zakładowe
Współzawodnictwo Pracy
KWK Makoszowy"
/wnętrze/
Odznaka jubileuszowa na XX-lecie PRL
 
  Odznaka jubileuszowa "20 lat Związku
Zawodowego Górników
KWK Makoszowy 1982 - 2002"
Legitymacja odznaki jubileuszowej "20 lat
Związku Zawodowego Górników
KWK Makoszowy 1982 - 2002"
/okładka/
Legitymacja odznaki jubileuszowej "20 lat
Związku Zawodowego Górników
KWK Makoszowy 1982 - 2002"
/wnętrze/
 
  Niezrealizowany projekt Odznaki "Zasłużony
pracownik Kopalni W.K. Makoszowy"
z 1972 roku.
Niezrealizowany projekt Odznaki "Zasłużony
Pracownik KWK Makoszowy"
z roku 1972