Kopalnia "Chwałowice" w Rybniku - Chwałowicach

Utworzona 14 września 1897 roku. Do roku 1945 działała pod nazwą "Donnensmark".
1 lipca 1995 roku połączona z kopalnią "Rymer".
Działa w strukturach Kompanii Węglowej SA. Od 1 maja 2016 roku działa w strukturach Polskiej Grupy Górniczej. 1 lipca 2016 połączona z kopalniami „Jankowice”, „Marcel” i „Rydułtowy” w wielo ruchową kopalnię „ROW”.


  Odznaka „Zasłużony Pracownik
Kopalni Chwałowice”
Ustanowiona w roku 1974.
Nadawana w latach 1974-1985.
Odznaka „Zasłużony Pracownik
Kopalni Chwałowice”
/odmiana/
Legitymacja odznaki
„Zasłużony Pracownik Kopalni Chwałowice”
 
  Legitymacja odznaki
„Zasłużony Pracownik Kopalni Chwałowice”
Odznaka „Zasłużony
Dla Kopalni Chwałowice”
Ustanowiona w roku 1986.
Nadawana w latach 1986-1998.
Legitymacja odznaki
„Zasłużony dla Kopalni Chwałowice”
 
  Legitymacja odznaki
„Zasłużony Dla Kopalni Chwałowice”
Dyplom odznaki
„Zasłużony Dla Kopalni Chwałowice”
Odznaka „Zasłużony
Pracownik KWK Chwałowice”
Stosowana w latach 1999-2010
 
  Odznaka „Zasłużony Dla
Kopalni Chwałowice”
Nadawana od roku 2011.
Dyplom odznaki „Zasłużony Dla
Kopalni Chwałowice”
Stosowany do roku 2015.
Dyplom odznaki „Zasłużony Dla
Kopalni Chwałowice”
Stosowany od roku 2016.
 
  Odznaka „Zasłużony ZZG
w Polsce KWK Chwałowice”
Dyplom nadania odznaki
„Zasłużony ZZG w Polsce KWK Chwałowice”
Brązowa odznaka
„Zasłużony NSZZ Solidarność
KWK Chwałowice”
Ustanowiona w roku 2010.
 
  Srebrna odznaka „Zasłużony
NSZZ Solidarność KWK Chwałowice”
Ustanowiona w roku 2010.
Złota odznaka „Zasłużony
NSZZ Solidarność KWK Chwałowice”
Ustanowiona w roku 2010.
Odznaka „Zasłużony Działacz
Związkowy ZZ KADRA KWK Chwałowice”
Nadawana w latach 2009 – 2015.
 
  Odznaka „Zasłużony ZZ
KADRA KWK Chwałowice”
Ustanowiona w roku 2016.
Odznaka honorowa „ZZ
KADRA KWK Chwałowice”
Ustanowiona w roku 2016.