Kopalnia "Jan" w Katowicach

Utworzona w roku 1968 jako kopalnia doświadczalna.
W roku 1976 włączona do kopalni "Wieczorek", w roku 1993 zlikwidowana.


  Odznaka "Zasłużony Dla Kopalni Jan"