Ośrodek Badawczo – Rozwojowy Górnictwa Surowców Mineralnych „CHEMKOP” w Krakowie

Utworzony w roku 1974 na bazie :
- istniejącego od 1967 roku Zakładu Doświadczalnego PSGSCh „Hydroskop”
- Zakładu Naukowo-Badawczego w Wieliczce
- Zakładu Organizacji, Studiów i Informatyki „Orekop” w Krakowie
- oddziału Centralnego Laboratorium Kopalnych Surowców Chemicznych w Wieliczce.
Powołany został jako instytucja naukowo-badawcza realizująca prace badawcze, studialno-projektowe i doradcze w zakresie górnictwa surowców chemicznych.


 

Odznaka „CHEMKOP MERENTI”
/w tłumaczeniu: CHEMKOP Zasłużonemu/