Bydgoskie Kopalnie Surowców Mineralnych w Bydgoszczy

Utworzone w roku 1958 jako Bydgoskie Zakłady Eksploatacji Kruszywa.
Zlikwidowane ostatecznie w roku 2004.


 

Odznaka „Zasłużony dla Bydgoskich Kopalni Surowców Mineralnych”