Przedsiębiorstwo Robót Górniczych w Bytomiu

Powstało 25 września 1945 roku jako Oddział 4 –Roboty Górnicze Zjednoczenia Przedsiębiorstw Wiertniczo – Górniczych. W roku 1950 zmienia nazwę na Zakład Robót Górniczych.
1 stycznia roku 1953 zmienia nazwę po raz kolejny na Przedsiębiorstwo Robót Górniczych. 1 stycznia 1989 roku wchodzi w skład wielozakładowego Przedsiębiorstwa robót Górniczych w Katowicach jako Zakład Robót Górniczych „Północ” w Bytomiu.
Od 1 kwietnia 1990 roku działa jako samodzielne przedsiębiorstwo pod obecną nazwą. Poza robotami typowo górniczymi PRG Bytom bierze udział w pracach ratujących cenne podziemia m.in.: Sandomierza i Opatowa.
W latach 1993 – 1998 działa jako PRG Bytom SA. Obecnie tradycje PRG Bytom kontynuuje firma o nazwie PRG Bytom Sp. z o.o.


 

Odznaka „ Zasłużony Pracownik PRG Bytom”

Ustanowiona prawdopodobnie w roku 1970. Nadawana w latach 1970 - 1989.