Śląskie Zakłady Lin i Drutu „LINODRUT” w Zabrzu

Tradycja Zakładu produkcji lin i drutu w Zabrzu sięga 1855 roku.
W tym roku majster powroźniczy Adolf Deichsel utworzył zakład produkujący liny konopne. W krótkim czasie oprócz lin konopnych rozpoczęto produkcję lin stalowych z drutów. Odbiorcą pierwszej liny stalowej była kopalnia "Królowa Luiza" w Zabrzu.

Głównym asortymentem produkowanych lin były liny wyciągowe do szybów górniczych, liny do kolejek linowych, liny okrętowe oraz liny do lokomobili parowych służące do orki ziemi uprawnej.
W roku 1945 zakład został przejęty przez władze polskie bez wyposażenia maszynowego, bowiem maszyny produkcyjne zostały wywiezione do Związku Radzieckiego w ramach reparacji wojennych. W roku 1972 na bazie zakładu w Zabrzu utworzono Śląskie Zakłady Lin i Drutu "Linodrut" Zabrze w skład których wchodziły zakłady w Zabrzu, Sosnowcu, Bytomiu i Wałbrzychu.

Zmiany w latach 90-tych doprowadziły do usamodzielnienia się zakładów "Linodrutu". Końcowym etapem zmian własnościowych był zakup zakładu w Zabrzu przez prywatnego inwestora. Obecnie zakład produkuje w dalszym ciągu druty i liny stalowe pod nazwą "Trawipol II" Sp. z o.o. Zabrze.


 

Odznaka „Zasłużonemu Pracownikowi LINODRUT Zabrze”

Miniatura Odznaki „Zasłużonemu Pracownikowi LINODRUT Zabrze”
/wykonanie w emalii/
Miniatura Odznaki „Zasłużonemu Pracownikowi LINODRUT Zabrze”
/wykonanie w lakierze/