Przedsiębiorstwo Spedycyjno – Transportowe przemysłu Węglowego „Transgór” w Rybniku

Powstało w 1951 roku jako Rybnickie Przedsiębiorstwo Spedycyjno-Transportowe PW.
Świadczyło usługi przewozowe dla kopalń ROW. Obecnie, po restrukturyzacji, działa jako Przedsiębiorstwo Spedycyjno – Transportowe „Transgór” SA.


 

Odznaka „ Zasłużony Dla PST PW Transgór Rybnik”