Jednostka Ratownictwa Górniczo – Hutniczego KGHM w Lubinie

Utworzona 31 grudnia 1970 roku jako Okręgowa Stacja Ratownictwa Górniczego w Lubinie.
1 stycznia 1997 roku Uchwałą Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. w Lubinie, w miejsce Okręgowej Stacji Ratownictwa Górniczego, powołano Oddział Jednostka Ratownictwa Górniczo-Hutniczego.


 

Brązowy Medal Jednostki Ratownictwa Górniczo- Hutniczego
/awers/

Brązowy Medal Jednostki Ratownictwa Górniczo- Hutniczego
/rewers/

Dyplom nadania Brązowego Jednostki
Ratownictwa Górniczo- Hutniczego
 
 
 
 

Srebrny Medal Jednostki Ratownictwa Górniczo- Hutniczego
/awers/

Srebrny Medal Jednostki Ratownictwa Górniczo- Hutniczego
/rewers/

Dyplom nadania Srebrnego Medalu
Jednostki Ratownictwa Górniczo- Hutniczego

 
 
 
 

Złoty Medal Jednostki Ratownictwa Górniczo- Hutniczego
/awers/

Złoty Medal Jednostki Ratownictwa Górniczo- Hutniczego
/rewers/

Dyplom nadania Złotego Medalu
Jednostki Ratownictwa Górniczo- Hutniczego