Ratownicza Stacja Górnictwa Otworowego w Krakowie

Utworzona 1 sierpnia 1976 roku jako Okręgowa Stacja Ratownictwa górniczego w Krakowie, podległa Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego w Bytomiu.
Objęła swoim działaniem wszystkie jednostki organizacyjne Zjednoczenia Górnictwa Naftowego i Gazownictwa.
1 kwietnia 1995 roku została wyodrębniona ze struktur CSRG i przekształcona w RSGO.
Od 1 stycznia 2011 roku działa jako PGNiG SA O/RSGO.


 
 

Odznaka Honorowa „Ratownik Górniczy RSGO”

Ustanowiona w roku 2008. Nadawana w latach 2008 – 2010.

Odznaka Honorowa „Ratownik Górniczy RSGO”

Ustanowiona w roku 2011. Nadawana obecnie.

Okładka legitymacji Odznak Honorowych RSGO

Wzór z roku 2011. Stosowana obecnie.

 
 
 
 

Legitymacja Odznaki Honorowej „Ratownik Górniczy RSGO”

Wzór z roku 2011. Stosowana obecnie.

Odznaka „Zasłużony Ratownik Górniczy RSGO”

Ustanowiona w roku 2008. Nadawana w latach 2008 – 2010.

Odznaka „Zasłużony Ratownik Górniczy RSGO”

Ustanowiona w roku 2011. Nadawana obecnie.

 
 
 
 

Legitymacja Odznaki „Zasłużony Ratownik Górniczy RSGO”

Wzór z roku 2011. Stosowana obecnie.

Srebrna Odznaka „Zasłużony Dla Ratownictwa Górnictwa Otworowego”

Ustanowiona w roku 2008. Nadawana obecnie.

Legitymacja srebrnej Odznaki „Zasłużony Dla Ratownictwa Górnictwa Otworowego”

Wzór z roku 2011. Stosowana obecnie.

 
 
 

Złota Odznaka „Zasłużony Dla Ratownictwa Górnictwa Otworowego”

Ustanowiona w roku 2008. Nadawana obecnie.

Legitymacja złotej Odznaki „Zasłużony Dla Ratownictwa Górnictwa Otworowego”

Wzór z roku 2011. Stosowana obecnie.