Rudzka Spółka Węglowa w Rudzie Śląskiej

Utworzona 1 kwietnia 1993 roku, 1 kwietnia 2003 roku włączona w skład Kompanii Węglowej SA.
Zlikwidowana 21 stycznia 2005 roku.


 

Odznaka Honorowa „Zasłużony
Dla Rudzkiej Spółki Węglowej SA”

Legitymacja Odznaki Honorowej
„Zasłużony Dla Rudzkiej Spółki
Węglowej SA”
Legitymacja Odznaki Honorowej
„Zasłużony Dla Rudzkiej Spółki
Węglowej SA”
 
 

Odznaka Honorowa
„Zasłużony Dla Rudzkiej
Spółki Węglowej SA”

Próba technologiczna.