Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego z siedzibą w Krakowie

Utworzone zostało 8 marca 1946 roku w Krakowie pod nazwą Stowarzyszenie Inżynierów I Techników Przemysłu Paliw Płynnych – SITPPP.
Nazwa i statut Stowarzyszenia ulegały, na przestrzeni lat, zmianom i modyfikacjom głównie w zależności od postępującej restrukturyzacji przemysłu naftowego i gazowniczego.
I tak, w latach 1948 – 1953 Stowarzyszenie działało pod nazwą Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego – SITPNaft, w latach 1953-1977 używało nazwy Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego W Polsce – SITPNaft. Kolejna zmiana nazwy Stowarzyszenia następuje w roku 1977. Do roku 1981 nosi nazwę Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego – SITPNaft.
W roku 1981, w następstwie reorganizacji przemysłu naftowego i gazowniczego Stowarzyszenie przyjmuje obecną nazwę.


 

Srebrna Odznaka Honorowa SITPNiG

Legitymacja srebrnej Odznaki Honorowej SITPNiG

Złota Odznaka Honorowa SITPNiG

 
 
 

Legitymacja złotej Odznaki Honorowej SITPNiG

Diamentowa Odznaka Honorowa SITPNiG

Legitymacja diamentowej Odznaki Honorowej SITPNiG

 
 

Odznaka Członka Honorowego SITPNiG

Legitymacja Odznaki Członka Honorowego  SITPNiG