Zakłady Górnicze „Sieroszowice” w Polkowicach

Utworzone na podstawie zarządzenia Dyrektora KGHM z dnia 27 grudnia 1974 roku.
Oddane do eksploatacji 1 stycznia 1980 roku.
1 stycznia 1996 roku
 połączone z  Zakładami Górniczymi „Polkowice” w Polkowicach.
Działają w strukturach KGHM S.A.


 

Odznaka „Zasłużony Dla Zakładów Górniczych  Sieroszowice”