Instytut Techniki Górniczej „KOMAG” w Gliwicach

Utworzony w roku 1975 jako Centralny Ośrodek Projektowo – Konstrukcyjny Maszyn Górniczych.
W 1979 roku został połączony z Ośrodkiem Projektowo-Technologicznym Maszyn Górniczych ORTEM, z jednoczesną zmianą nazwy na Centrum Konstrukcyjno-Technologiczne Maszyn Górniczych.
Następnie, po kolejnej reorganizacji, w roku 1990 zmienia nazwę na Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG.
Od 1 stycznia 2009 roku działa jako Instytut Techniki Górniczej KOMAG.
 

Odznaka „Zasłużony Pracownik KOMAG”

Ustanowiona 26 marca 1980 roku. Nadawana od roku 1981 do chwili obecnej.

Legitymacja Odznaki „ Zasłużony Pracownik Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG”

Stosowana w latach 1990 – 2008.

Legitymacja Odznaki „ Zasłużony Pracownik Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG”

Stosowana w latach 1990 – 2008.

 

Legitymacja Odznaki” Zasłużony Pracownik Instytutu Techniki Górniczej KOMAG”.

Stosowana od roku 2009 do chwili obecnej.

Legitymacja Odznaki” Zasłużony Pracownik Instytutu Techniki Górniczej KOMAG”.

Stosowana od roku 2009 do chwili obecnej.