Związek Zawodowy Ratowników z siedzibą w Zabrzu

Założony w roku 2008.


 

Odznaka honorowa  „Zasłużony
Dla Związku Zawodowego Ratowników”

Ustanowiona w roku 2009,
nadawana w latach 2009 – 2014.

Dyplom nadania Odznaki honorowej
„Zasłużony Dla Związku
Zawodowego Ratowników”

Odznaka honorowa „Zasłużony
Dla Związku Zawodowego
Ratowników KW SA”

Projekt, odznaka nie zatwierdzona do użycia.

 
 
 

Odznaka „Zasłużony Dla Związku
Zawodowego Ratowników”
Ustanowiona w roku 2015.

Dyplom nadania  odznaki
„Zasłużony Dla Związku
Zawodowego Ratowników”

Odznaka jubileuszowa na XX-lecie
Związku Zawodowego Ratowników
Ustanowiona w roku 2016.