Kopalnia węgla Brunatnego „Konin” w Kleczewie

Rozpoczęcie budowy – lata II wojny światowej.
W roku 1945 oddano do eksploatacji pierwszą odkrywkę „Morzysław”.
W roku 1955 kopalnia otrzymała oficjalną nazwę KWB „Konin”.
Obecnie eksploatuje  odkrywki „Drzewce”, „Jóżwin” oraz „Tomisławice”.
Działa w strukturach ZE PAK S.A.


 

Odznaka „Zasłużony Pracownik
KWB Konin”
/wersja z jednym godłem górniczym na baretce/

Ustanowiona na początku lat 70-tych.

Odznaka „Zasłużony Pracownik
KWB Konin”
/wersja z dwoma godłami górniczymi na baretce/

Ustanowiona na początku lat 70-tych.

Odznaka „Zasłużony Pracownik
KWB Konin” /wersja z trzema godłami górniczymi na baretce/

Ustanowiona na początku lat 70-tych.

  Legitymacja Odznaki „Zasłużony Pracownik
KWB Konin”
/okładka/

Legitymacja Odznaki „Zasłużony Pracownik
KWB Konin”
/wnętrze/

Odznaka „Zasłużony Pracownik
KWB Konin”
/wersja z jednym godłem górniczym na baretce/

Ustanowiona uchwałą z dnia 3 listopada 1999 roku.

 
 

Legitymacja Odznaki „Zasłużony Pracownik
KWB Konin”
/wersja aktualna - okładka/

Legitymacja Odznaki „Zasłużony Pracownik
KWB Konin”
/wersja aktualna - wnętrze/

Odznaka „Zasłużony Dla
MZZG KWB Konin SA”

Ustanowiona w roku 2011.
Nadawana w latach 2011 – 2014.

 
 

Legitymacja Odznaki „Zasłużony Dla
MZZG KWB Konin SA”.

Odznaka „Zasłużony
MZZG Konin”
/brązowa/

Ustanowiona we wrześniu 2014 roku.
Nadawana obecnie.

Legitymacja Odznaki „Za Zasługi
MZZG KWB Konin”
/okładka wspólna dla wszystkich stopni /
 
 

Legitymacja brązowej Odznaki „Za
Zasługi MZZG KWB Konin”.

Odznaka „Zasłużony MZZG KWB Konin”
/srebrna/

Ustanowiona we wrześniu 2014 roku.
Nadawana obecnie

Legitymacja srebrnej Odznaki „Za
Zasługi MZZG KWB Konin”
 
 

Odznaka „Zasłużony MZZG KWB Konin”
/złota/

Ustanowiona we wrześniu 2014 roku.
Nadawana obecnie.

.

Legitymacja złotej Odznaki „Za Zasługi
MZZG KWB Konin”
Odznaka „ Zasłużony Dla
Solidarności Kopalni Konin”
 
  Odznaka Zasłużony Dla Klubu
HDK KWB Konin”
/wersja starsza/
Odznaka „Zasłużony HDK
PCK KWB Konin”
/brązowa/

Legitymacja Zasłużonego Honorowego
Dawcy Krwi KWB „Konin”
/okładka wspólna dla wszystkich stopni/.

 
  Legitymacja brązowej Honorowej Odznaki
Klubu HDK przy  KWB „Konin”.
Odznaka „Zasłużony
HDK PCK KWB Konin”
/srebrna/

Legitymacja srebrnej Honorowej
Odznaki Klubu HDK przy  KWB „Konin”.

 
  Odznaka „Zasłużony
HDK PCK KWB Konin”
/złota/
Legitymacja złotej Honorowej Odznaki
Klubu HDK przy  KWB „Konin”.

Odznaka jubileuszowa z okazji 30 – lecia
NSZZ „Solidarność”
KWB „Konin”.