Zakłady Górniczo – Chemiczne „Złoty Stok” w Złotym Stoku

Powstały w roku 1962 w wyniku przekształcenia Kopalni Arsenu „Złoty Stok”.
Pod tą nazwą działały do roku 1971, kiedy zmieniły nazwę na Zakłady Górniczo – Chemiczne „Polifarb”.
W roku 1975 zaprzestają eksploatacji rud arsenu.


 

Odznaka „Zasłużony Dla Zakładów Górniczo – Chemicznych Złoty Stok”